Aktuális

Igazgatási szünet a Kazári Közös Önkormányzati Hivatalnál

Igazgatási szünet lesz a Kazári Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. július 9. napjától 2018. 20. napjáig. Az igazgatási szünet alatt a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart

Haláleset anyakönyvezése esetén  anyakönyvi ügyelet az alábbi telefonszámon érhető el: 

2018. július 9-13. Nagy Edit 0620/2060073

2018. július 16-20. Gecse László Jánosné 0620/4419656


ASP központhoz való csatlakozás

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00493
A projekt címe: Kazár Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
A kedvezményezett neve: Kazár Község Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 5.999.907,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
Támogató okirat kelte: 2016. november 23.
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) keretében. A project célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg.

Bővebben ide kattintva olvashat!


Település Arculati Kézikönyv

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében elkészült a településképi arculati kézikönyv annak érdekében, hogy az építmények tervezése, építése folyamán a hagyományt őrző táji építészeti értékek megőrzésre kerüljenek. A kézikönyv tartalmazza a településkép védelmi elemeit, követelményeit és felelősségi viszonyait.

A Település Arculati kézikönyv letölthető és megtekinthető ide kattintva. 


FELHÍVÁS

ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

Értesítem a község lakosságát, hogy

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint

a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

Az óvodai jelentkezés a 2018/2019. nevelési évre a Kazári Napraforgó Óvodában

 1. május 16-18. napja, 8 és 16 óra között. (szerda, csütörtök, péntek)

 

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:

 • a gyermeke személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány)
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • társadalombiztosítási kártyát
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
 • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata)
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

 

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.

Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kazár Község Önkormányzata fenntartásában működő Kazári Napraforgó Óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kazár Község Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.


Magyarország legszebb konyhakertjei

Idén is sok szeretettel várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő jelentkezését!
A program részletes leírása ide kattintva érhető el.

A 2018-as év kiemelt témája: "A termőföld, a talaj védelme"

A jelentkezési lap kérhető a polgármesteri hivatalban vagy ide kattintva letölthető.

Kazar---meghirdetes-plakat1.jpgLakossagi-tajekoztato---kemenysepres--2--page-001--1-.jpg


Vízminőségi reklamáció

A Kazáron szolgáltatott ivóvíz minőségével kapcsolatban az ÉRV Zrt. az alábbi tájékoztatást adta:

2381-2-2017-vizminoseg-reklamacio-1.jpg

Ide kattintva a teljes vizsgálati jegyzőkönyv elérhető.
 • Kazár Község Önkormányzata
 • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
 • Telefon: (32) 341 333
 • E-mail: kazar@kazar.hu